Памятка по электробезопасности.
/proekt/dokument/pamjatka_po_ehlektrobezopasnosti.docx
 Памятка для педагогов и родителей 
/proekt/dokument/pamjatka_dlja_pedagogov_i_roditelej_zhizn_vashikh_.doc